Forfatterbilde-Anne

Anne Hazeland Tingstad

Advokatprofil
 • Underholdsbidrag

  Ved separasjon og skilsmisse faller ektefellenes plikt til gjensidig økonomisk underhold bort.  Det samme gjelder ved samlivsbrudd uten at det foreligger separasjon eller skilsmisse.

  Følgende fremkommer av ekteskapsloven § 79, 2. ledd:

  «Er en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende underhold blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan den andre ektefellen pålegges å betale bidrag».

  Om utmålingen heter det i ekteskapslovens § 80 at «bidraget skal utmåles på grunnlag av den bidragsberettigedes behov for bidrag og den bidragspliktiges betalingsevne».  Bidraget skal i normale tilfeller fastsettes som en løpende ytelse, men kan også dersom særlige grunner taler for det, fastsettes som et engangsbidrag.

  Bidraget skal i utgangspunktet fastsettes for en tidsbegrenset periode på inntil 3 år, men kan i særlige tilfeller også løpe lenger.  Bidraget kan beregnes tilbake i tid på inntil 3 år.  Retten til underholdsbidrag faller bort dersom den bidragsberettigede inngår nytt ekteskap.

  Underholdsbidrag er ikke skattepliktig inntekt.