Advokat Olle Nohlin

ARBEIDSOMRÅDER

Strafferett

Barnelov

Bistandsadvokat

Barnevern

Utlendingsrett

Barnebortføring

Arbeidsrett

OLLE NOHLIN

Advokat

Tlf: 906 39 659

Olle har svensk juristutdannelse fra Lunds universitet og har jobbet som advokat i Norge siden 2002. Han har norsk advokatbevilling, er godkjent advokatmekler og behersker norsk, svensk, engelsk og til dels tysk og fransk.
Olle er i utgangspunkt ekstremt løsningsorientert og pragmatisk. Målet for enhver sak er og raskest mulig finne gode løsninger for de som saken omfatter. En slik tilnærming til sakene er utvilsomt det beste for både barna og foreldrene. En stor andel av de sakene Olle har for retten finner derfor sin løsning ved forlik, før en berammet hovedforhandling. Samtidig er det et faktum at ikke alle saker kan løses med en avtale. Olle har omfattende prosedyreerfaring etter snart 20 år i bransjen. Han har god kjennskap til relevant juss og avgjørelser, de psykologiske aspekter som ofte preger foreldretvister, samt prosessen som styrer sakene.
Olle jobber også mye med strafferett og barnevernsrett, noe som er en fordel i saker som omfatter flere samtidige problemstillinger.
Artikler av Olle Nohlin