Advokat Ingrid Salberg Brekke

ARBEIDSOMRÅDER

Strafferett

Barnelov

Barnebortføring

Bistandsadvokat

Psykisk helsevern

Barnevern

Tvisteløsning

Skifterett

Arverett

INGRID SALBERG BREKKE

Advokat
Tlf: 986 05 871

Ingrid har master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo.

Ingrid arbeider med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, økonomisk oppgjør ved opphør av samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging.

Hun jobber også med barnevernssaker der hun bistår privat part, både foreldre og ungdommer med partsrettigheter.

Ingrid har videre særlig kompetanse innen strafferett, og tar oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker.

Hun tar også oppdrag innen psykisk helsevern både knyttet til straffesaker og klage til Kontrollkommisjonen over opprettelse eller opprettholdelse av tvungen psykisk helsevern eller klage over tvangsmedisineringsvedtak.

Ingrid er opptatt av høy faglig kvalitet, samt nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter.

Artikler av Ingrid salberg Brekke