Advokat Ingrid Humerfeldt Eckhoff

ARBEIDSOMRÅDER

Strafferett

Barnelov

Arbeidsrett

Bistandsadvokat

Barnevern

Utlendingsrett

Skifterett

Arverett

INGRID HUMERFELT ECKHOFF

Advokat

Tlf: 412 60 003

Ingrid har særlig kompetanse innen strafferett, og tar oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker. Hun er opptatt av å ivareta klientens interesser uavhengig av kompleksitet og alvor i saken. Hun har også bred erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i sedelighets- og voldssaker.
Hun arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, skiftesaker både ved skilsmisse og samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging for både samboere og ektefeller. Ingrid tar også oppdrag innen saker som gjelder arbeidsrett, utlendingsrett, barnevernssaker for den private part; dvs foreldre og ungdommer/barn med partsrettigheter.
Ingrid har bakgrunn som rådgiver både i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) før hun begynte som advokat.
Ingrid tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2007, og har også spesialfag i internasjonal rett fra universitetet i Aix-en-Provence i Frankrike. Hun snakker engelsk og fransk.
Artikler av Ingrid Humerfelt Eckhoff