Advokat Anne Hazeland Tingstad

ARBEIDSOMRÅDER

Strafferett

Barnelov

Barnebortføring

Bistandsadvokat

Psykisk helsevern

Barnevern

Tvisteløsning

Skifterett

Arverett

ANNE HAZELAND TINGSTAD

Advokat
Tlf: 481 85 707

Anne Hazeland Tingstad arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister/barnefordeling, skilsmisser, ektefelleskifte/samlivsbrudd, barnevern og arverett. Hun er ansvarlig redaktør for nettstedet Familie-Advokater.no

Anne Hazeland Tingstad har omfattende erfaring innen barne- og familierett, og har prosedert et stort antall saker over de siste 20 årene for alle rettsinstanser, herunder barnefordeling for Høyesterett.  Hun har skrevet flere artikler og innlegg, hun er kursholder i barnerett og hun har vært kursarrangør innen foreldretvist og barnerett/barnefordeling. Hun er sensor og veileder i familierett ved Universitetet i Oslo og fast advokat for Oslo Krisesenter.

Anne Hazeland Tingstad har arbeidet som advokatfullmektig og advokat siden 1999, de første årene med fokus på strafferett i tillegg til barne- og familierett. Videre har hun vært dommerfullmektig i en toårsperiode ved en domstol med full fagkrets og hun har vært fast bistandsadvokat for Nedre Romerike tingrett i en seksårsperiode. I perioden 2011 til 2019 var Tingstad partner i Advokatfirma Dalan, der hun hadde en stor del av ansvaret for å bygge opp en barne- og familierettsavdeling. Tingstad gikk inn i Matrix Advokater som selvstendig advokat i 2019.

Anne Hazeland Tingstad har stort engasjement og høy kompetanse innenfor de rettsområder hun arbeider med. Hun er opptatt av kvalitet og oppdatert nasjonal og internasjonal rettsutvikling innen de enkelte fagområder. Anne Hazeland Tingstad strekker seg for å gi nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter uansett størrelse og omfang i den enkelte sak.