Barnefordeling/foreldretvist

Å leve med andres barn. En glede, men også en stor utfordring.

2020-07-28T13:31:09+02:00

Å LEVE MED ANDRES BARN. EN GLEDE, MEN OGSÅ EN STOR UTFORDRING. Som mangeårig advokat med spesialitet innen familie- og barnerett, samt i tillegg å være gifte med pappaen til tre etterhvert nesten voksne barn, har jeg gjort meg mange tanker om problemstillinger som reiser seg når noen blir glad i et [...]

Å leve med andres barn. En glede, men også en stor utfordring.2020-07-28T13:31:09+02:00

Legge til rette for fast bosted

2020-07-28T13:26:31+02:00

LEGGE TIL RETTE FOR FAST BOSTED 1. Innledning Det fremkommer av barneloven at et barn skal ha fast bosted hos en av foreldrene, og samvær med den andre. Det kan også avtales eller dømmes til delt fast bosted. I denne artikkelen behandler jeg ikke spørsmålet om delt fast bosted. Det finnes unntak [...]

Legge til rette for fast bosted2020-07-28T13:26:31+02:00

Obligatorisk mekling – en byrde for mange

2020-07-31T11:48:28+02:00

OBLIGATORISK MEKLING – en byrde for mange Det har den siste tiden vært skriving i media om hvorvidt obligatorisk mekling ved familievern-kontorene er en hensiktsmessig ordning, eller om ordningen i noen tilfeller kan oppleves som en byrde. Jeg tar daglig imot mennesker som står i dyp konflikt med en eks-partner. Mitt inntrykk [...]

Obligatorisk mekling – en byrde for mange2020-07-31T11:48:28+02:00

Sakkyndighet i barnelovsaker – behov for gjennomgang og revidering av dagens system

2020-10-08T10:23:06+02:00

Sakkyndighet i barnelovsaker og barnevernssaker Av Anne Hazeland Tingstad og Maria Cabrera Stråtveit Aftenposten hadde lørdag 9. juni en artikkel om sakkyndighet i barnelov- og barnevernssaker. En sakkyndig rapport i en barnelovsak kontrolleres ikke, mens en sakkyndig rapport i en barnevernssak er gjenstand for kvalitetskontroll ved at den skal godkjennes av en kommisjon. [...]

Sakkyndighet i barnelovsaker – behov for gjennomgang og revidering av dagens system2020-10-08T10:23:06+02:00

Koronaviruset fører med seg en rekke nye problemstillinger for barn med to hjem

2020-06-16T12:04:58+02:00

Hverdagen er brått snudd på hodet for oss alle. Vi har hjemmekontor, hjemmeskole og barnehagene er stengte. Vi er ilagt strenge føringer på hvem og hvor mange vi kan omgås. Situasjonen kan være særlig utfordrende for familier hvor barna har to hjem. Vi får stadig henvendelser av foreldre som synes det er vanskelig [...]

Koronaviruset fører med seg en rekke nye problemstillinger for barn med to hjem2020-06-16T12:04:58+02:00

Barne- og familierettslige problemstillinger under Corona/Covid-19

2020-06-16T11:58:34+02:00

Samfunnet er snudd opp ned på få dager. Vi prøver alle å innrette oss som best vi kan, men det er mange spørsmål og problemstillinger som forsøksvis må løses. Har du en ordning med samvær under tilsyn? Dersom du har en samværsordning under det vi kaller offentlig tilsyn, herunder enten støttet eller beskyttet [...]

Barne- og familierettslige problemstillinger under Corona/Covid-192020-06-16T11:58:34+02:00

Barnebidrag og reisekostnader ved samvær

2020-06-16T11:22:24+02:00

BARNEBIDRAG OG REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Mange foreldre har spørsmål om barnebidrag og om reiseutgifter ved samvær. Herunder hva barnebidraget er ment å dekke, om plikten til å betale barnebidrag kan gis tilbakevirkende kraft, om bidraget skal følge samværsbrøk osv. Vi får også mange spørsmål om hvordan man beregner utgifter i forbindelse meg reise [...]

Barnebidrag og reisekostnader ved samvær2020-06-16T11:22:24+02:00

Flere er bekymret for kvaliteten på sakkyndig arbeidet i barnelovsaker

2020-07-21T12:45:40+02:00

Advokatforeningen har nylig arrangert Barnerettsdagen, et fordypningskurs for jurister som jobber med barnerett i regi av Juristenes Utdanningssenter. Halve dagen var satt av til temaet «sakkyndige i barnelovsaker». Jeg var selv til stede som foreleser og som deltager i panel, under fanen «sakkyndige i barnelovsaker sett fra advokatens ståsted». Det er bemerkelsesverdig at [...]

Flere er bekymret for kvaliteten på sakkyndig arbeidet i barnelovsaker2020-07-21T12:45:40+02:00

Barnerettslige utfordringer opp mot julehøytiden

2020-06-16T10:32:58+02:00

Julen er en viktig tid for mange, ikke minst for barna som vel opplever julen som den største og beste av alle årets høydepunkter. Mange barn med foreldre som ikke bor sammen går inn i julehøytiden med gode rammer og fine løsninger på alt fra at foreldrene har valgt å fortsatt feire julen [...]

Barnerettslige utfordringer opp mot julehøytiden2020-06-16T10:32:58+02:00
Go to Top