Sakkyndighet i barnelovsaker – behov for gjennomgang og revidering av dagens system

2020-10-08T10:23:06+02:00

Sakkyndighet i barnelovsaker og barnevernssaker Av Anne Hazeland Tingstad og Maria Cabrera Stråtveit Aftenposten hadde lørdag 9. juni en artikkel om sakkyndighet i barnelov- og barnevernssaker. En sakkyndig rapport i en barnelovsak kontrolleres ikke, mens en sakkyndig rapport i en barnevernssak er gjenstand for kvalitetskontroll ved at den skal godkjennes av en kommisjon. [...]