BARNERETT- AVTALE OM SAMVÆR

Avtale om samvær – små barn

1. Denne avtalen er inngått mellom NN (heretter «mor») og XX (heretter «far») som har fellesbarnet A

2. Mor og far har felles foreldreansvar for A.

3. A skal ha fast bosted hos mor.

4. A skal ha slikt samvær med far/alternativer

a. De aller minste barna, for eksempel. 2 ganger i uken a 2 -3 timer.
b. Litt større barn, for eksempel hver/annenhver onsdag ettermiddag og hver annen fredag/lørdag til søndag/mandag (2 netter). Trappe opp når barnet blir eldre dersom det ligger til rette for det.

5. Far skal ha slikt feriesamvær:

a. For eksempel 2 – 3 dager under julen, og det samme ifm med påske. Under sommeren kan man la samværsordning jf. punkt a/b løpe med unntak av de perioder mor/far er bortreist.

6. Barna bor fast hos mor og mor er ansvarlig for innkjøp av klær og utstyr.

7. Mor og far hilser høflig når de møtes. Begge unnlater å ta opp problematiske forhold ved møter der barnet er tilstede.

8. Begge parter skal gi hverandre beskjed omgående dersom barnet blir skadet eller alvorlig syk, eventuelt om det oppstår andre forhold man må forstå at den andre forelderen ønsker å få informasjon om.

9. Partene sender hverandre beskjed via epost om det er forhold den andre trenger i forbindelse med at barnet skal oppholde seg der.

10. Barnet skal ha anledning til å kontakte via telefon eller link den forelderen det ikke er sammen med, dersom barnet ønsker å gjøre dette.

11. Partene skal ikke snakke hverandre ned i påhør av barnet.

Sted:……………….

Mor                                                                                                                                                                                                     Far

……………………………..                                                                                                                                                                     …………………………..